Hasiera / GEK / Ingurumena

Ingurumena

Ingurumena

Ingurumena

GASTEIZKO BOULEVARD merkatalguneak ingurugiro bikaintasuna estrategia enpresarialaren ezinbesteko balioa konsideratzen du. Hori dela eta, ekintzak ingurugiroa zainduz egiten ditugu eta garapen iraunkorraren printzipioekin bat, baliabide eta materia primak murriztea, hondakinen sortzea eta gure ekintzari datxekion igorpena onartzen duten hobekuntzak ezarriz. Ondorioz, eta ingurugiroaren konpromesuen betetzean, gure ingurugiro politikaren oinarriak ezartzen ditugu:

Ingurugiro Politika bat adoptatzen dugu hurrengoan oinarrituta:

 • Ingurugiro gestioa eta iraunkortasuna integratu gure estrategia enpresarialean, erabakiak hartzerakoan ingurugiro irizpideak erabiliz eta lehentasun eta praktika bat bezala kontuan hartzen direla ziurtatuz.
 • Modu zentzudun batean erabili baliabideak eta ingurugiro inpaktuak minimizatu, baita hondakinen, emisioen eta isurien sortzea ere hobekuntzen prozesuen bidez, ingurugiroaren helburu eta meten bidez, aktiboaren bizitza zikloaren hobekuntza eta operazio eta mantentze praktiken hobekuntzaren bidez.
 • Indarreko legegintzaren eta beste ingurugiro baldintzen betekuntzaren kontrola mantendu, baita aldian-aldian ingurgiroaren jarrera berrikusi ere.
 • Minimora sustatu ez funtsezko belaunaldia eta ondasunen berrerabilpena eta birziklapena.
 • Gure instalazioetan teknologia berriagoak eta eraginkorrak ezarri, libre eta bideragarriak direnak ekonomikoki, baliabide berriztagarrien emplegua potentziatuz.
 • Gure lankideen, bezeroen, bisitarien eta, orokorrean, sozietatearen kontzientziazio eta sostenibilitatera aurrerapena sustatzen duten jokaerak mugitu eta parte hartu, ingurugiroarekin gure erlazioa hobetzeko oinarrizko printzio bezala.
 • Gure kontratisteei eta hornitzaileei bere zerbitzuak printzio hauek betez aurkeztu ditzaten eskatu.
 • Emaitza sozialak, ingurugirokoak eta garatutako sostengu materiako iniziatibak komunikatu.

AENOR 14001 IRAUNKORTASUN ZIURTAGIRIA

AENOR_BOULEVARD

 

Boulevard merkatalguneak UNE-EN ISO 14.001:2015 ingurugiro ziurtagiriaz baliatzen da Espainiako Normalizazio eta Iraunkortasun asoziazioa-rengatik (AENOR) luzatuta. Ziurtagiri honen markoan, Boulevard-ek elektrizitate kontsumoaren murrizketarekin eta langileen, maizterren eta erabiltzaileen sentsibilizazioarekin lotutako ingurugiro helburu batzuk ezarri zituen 2017. urterako. Hurrengo lerroetan helburu horiek azaltzen ditugu eta baita bere betekotasun maila ere.

 

 1. Helburua:

Energia elektrikoaren kontsumoaren %4-ko murrizketa 2017ko lehenengo bederatzi hilabeteak kontuan hartuta aurreko urteko aritmetika mediaren arabera SGA ezarpenaren ondorioz. Esandako daten arteko kontsumoa %7,65 gutxiagokoa izan zen aurreko lehenengo bederatzi hilabetetan baino. Beraz, %4ko helburua 3 puntutan baino gehiago gailentzen da.

Kontsumo murrizketa hau ekintza ezberdinengatik izan da posible:

 • Langileen sentsibilizazioa kontsumoen eboluzioari buruzko hitzaldi informatiboen bidez
 • Kontsumo elektrikoa murrizteko aurreko urtetan ezarritako ekintzen mantenimendua.
 • Argiztapen hobekuntzen kudeaketa egokia
 • Instalazioen kudeaketaren hobekuntza Auditoretza energikoaren Informean definitutako ekintzen bidez CO2 SMART TECH-engatik sortuta.
 1. Helburua:

Boulevard-eko langileen, maizterren eta erabiltzaileen ingurugiroaren sentsibilizazioa.

 1. urtean zehar hainbat ekintza jorratu dira honi buruz:
 • Sentsibilizazio eta kontzientziazio hitzaldia merkatalguneko langile printzipalei (mantenimendu, garbitasun eta segurtasuna) 2016 ebaluazioaren emaitzen ondorioz eta 2017rako helburuak ezagutuz.
 • Sentsibilizaziorako ekintzak planifikatu merkatalgunea bisitatzen duten erabiltzaileentzat tailerrak, erakusketak, joku interaktiboak, kanpainak…bezalako ekintzekin.
 • Sentsibilizazio akzioak Boulevard-eko sare sozialen bidez.

Komertzial guneen sostenibilitate ebaluazioa

Sentsibilizazio tresnen eta hauen parte hartze mailaren balorazioak helburu hau %80an betetzera eramaten gaitu, sentsibilizazio akzio batzuk airean geratzen direla kontuan harturik, batez ere, maizterrekin erlazionatutakoak, 2018. urtean eraginkorrak izatea espero dugularik.

Hobekuntza akzioak:

Azaroan egindako barneko kontu ikuskaritzak, hobekuntza akzioak antzematea erraztu digu ingurugiro sentsibilizazioa sustatzeko jabeen, maizterren eta erabiltzaileen artean:

 • Edukiontziak jarri merkatalguneko gune komunetan, erabiltzaileek sortutako zakarraren bereizketa egokia egitea errazten dutenak
 • Emanaldiak merkatalguneko lokaletan
 • Kontrata printzipalen ingurugiro ekintzetan operazio kontrol egoki bat ziurtatzen duten neurriak hartu (mantenimendua eta garbitasuna, batez ere)

Simulakro Urteko Plana:

Araudiaren betetzean, Boulevard-ek signo ezberdineko bi simulakro sortu ditu 2017 urtean zehar.

Larrialdien simulakro orokorra azaroan garatu zen bitartekotasun maniobra batekin publikora irekitzeko orduan gas leherketa baten ondorioz bigarren solairuan kokatutako galdara gelan, langile bat zauritua izan zelarik. Entsegu honen ondorioz,  eraikuntza hustu egin zen, langileak zein bezeroak ateraz. Simulakroaren koordinazioan eta krontolean Gasteizko Suhiltzaile Zerbitzuaren, Polizia Lokalaren, Ertzaintzaren eta SOS Deien kolaborazioa eduki genuen.

Aldi berean, Boulevard-ek ingurugiro larrialdi simulakro bat egin zuen, ibilgailu baten olio erorketaren ondorioz (Shuitzaile kamioia) Plaza Alaiatik gertu dagoen oinezkoen gunean (kanpoko gunea).

Bi kasuetan, Larrialdi taldearen jokaera egokitzat hartu da.

 

BREEAM sostenibilitate ziurtagiria

BREEAM sistema, sostenibilitate ziurtagiriaren sistema da BRE-gatik (Building Research Establishment) sortuta Erresuma batuan. Sitema hau eraikuntza eta gune ezberdinetan moldatu da, eta hauen artean BREEAM ES Bere Erabileran ezarri daiteke.

Logo Breeam in use

Sostenibilitatea errealitate konplexu eta aldakor bat da negozio guztietan eragina duena. Legengintza aldaketak, operazio kostuen hazkundea, interes taldeen azterketa handiago bat, egoera guzti hauek erronka eta aukerak sortzen dituzte.

CBRE-k hurrengoan lagunduko du:

 • Eragiketa kostuen murrizketa
 • Aldaketan dagoen legegintza bete
 • Gune osasuntsu eta eraginkorrak sortu
 • Bere aktiboen balioa handitu
 • Interes ezberdineko taldeak konprometitu
 • Berrikuntzaz baliatu
 • Arriskuak ulertu eta kontrolatu

 

 

ESNA ELEKTRONIKO TXIKIEN BILKETA.

Biltzen den guztia klasifikazio instalazio batera eramango da. Hortik hondakin mota bakoitzak bere egoeraren eta motaren arabera, prozesu ezberdinak jarraituko ditu:

 • Arropa eta oinetakoak: errebisatu eta garbitu ondoren, Gasteizko “Caritas” dendetan jarriko dira salgai.
 • Tresna elektronikoak: konpondu ondoren, bigarren eskuko merkatalgunetan salduko dira Red Koopera-ren eskutik, bere proiektu guztietan osagarri sozial handia duelarik.

Logo Koopera-01


Galde iezaguzu